Ngày 21 tháng 9 năm 2017
 
  Thông tin chính
 Nghị quyết kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khoá VIII

Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND8 Ban hành Quy chế  hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016   Tải về

Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 Về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương  Tải về

Nghị quyết 37/NQ-HĐND8 Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  Tải về

Nghị quyết  38/2011/NQ-HĐND8 Về thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0 000 đến Km49 670,4)  Tải về

Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND8 Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải về

Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND8 Phê chuẩn Đề án tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương  Tải về

Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 Về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  Tải về

Nghị quyết 42/NQ-HĐND8 Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2012  Tải về

Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND8 Về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012  Tải về

Nghị quyết 44/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục -  đào tạo và dạy nghề  Tải về

Văn bản số 87/HĐND-VP ngày 22/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8 Tải về

Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  Tải về

Nghị quyết 46/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải về

Nghị quyết 47/2011/NQ-HĐND8 Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Tải về

 

 

Trang tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
Bản quyền thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương được phát triển trên nền DNN 3.3.7
Chịu trách nhiệm: Bùi Văn Ra - Chánh Văn Phòng
Tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3848936 – Fax: (0274) 3858231
Email: vphdnd@binhduong.gov.vn