Ngày 30 tháng 6 năm 2016
 
  Thông tin chính
 Danh sách thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh

DANH SÁCH

 THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương:

Địa chỉ: Tầng 15 - Tháp B, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

           Điện thoại: 0650. 3827-712                               Email: banpc.hdnd@binhduong.gov.vn

Trưởng Ban (chuyên trách) - Đại biểu Lê Văn Đàn

Sinh năm: 12/01/1954

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị, Cao đẳng Kiểm sát.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: 81/28, Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Phó Trưởng Ban (chuyên trách) - Đại biểu Nguyễn Văn Dũng (Nguyễn Dũng)

Sinh năm: 01/12/1958

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Phó Trưởng Ban (chuyên trách) - Đại biểu Nguyễn Trường Nhật Phượng

Sinh năm: 01/01/1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Anh văn.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: số 243/14/4, khu 6, đường Huỳnh Văn Luỹ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Trương Bình Long

Sinh năm: 13/6/1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cao cấp lý luận chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: 149/29, đường 30/4, tổ 10, khu phố 6, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Trần Thị Minh Hạnh

Sinh năm: 20/6/1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: số 233/13, khu 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Nguyễn Văn Lộc

Sinh năm: 06/11/1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư thị xã Dĩ An.

Nơi làm việc: Thị uỷ Dĩ An.

Nơi ở hiện nay: số 220, đường Phú Lợi, tổ 10, khu 5, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Ngô Hoàng Luân

Sinh năm: 12/12/1961

Trình độ chuyên môn: Cao học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Nơi ở hiện nay: số 26/9, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Nguyễn Văn Hiền Phúc

Sinh năm: 17/12/1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Nghề nghiệp, chức vụ: Luật sư, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Nơi làm việc: Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: Khu tập thể Tổng Công ty Becamex IDC, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Đỗ Thành Tâm

Sinh năm: 21/8/1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã Thuận An.

Nơi làm việc: Thị uỷ Thuận An.

Nơi ở hiện nay: số 100, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 

Thành viên - Đại biểu Nguyễn Phạm Duy Trang

Sinh năm: 26/01/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học, Cao cấp Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Nơi làm việc: Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: số 146, đường 30/4, tổ 3, khu phố 2, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Thành Viên - Đại Biểu Nguyễn Văn Vẹn

Sinh năm: 15/6/1958

Trình độ chuyên môn: Chỉ huy tham mưu Cao cấp quân sự địa phương, Cao cấp Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá – Trưởng Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương.

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: số 58/7, tổ 7, khu phố 5, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

   

 

 ______________________________________

 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

 Các nội dung khác:

 Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 Ban Văn Hóa – Xã hội

 

 Ban Kinh tế - Ngân sách

 

 Thư ký kỳ họp

 Các tổ đại biểu

 

 Đơn vị thành phố Thủ Dầu Một

 

 Đơn vị thị xã Thuận An

 

 Đơn vị thị xã Dĩ An

 

 Đơn vị thị xã Tân Uyên

   Đơn vị huyện Bắc Tân Uyên

 

 Đơn vị thị xã Bến Cát

   Đơn vị huyện Bàu Bàng

 

 Đơn vị huyện Phú Giáo

 

 Đơn vị huyện Dầu Tiếng

 

Trang tin điện tử Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
Bản quyền thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương được phát triển trên nền DNN 3.3.7
Chiu trách nhiệm: Nguyễn Khoa Hải - Chánh Văn Phòng
Tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3848936 – Fax: (0650) 3858231
Email: vphdnd@binhduong.gov.vn