Ngày 21 tháng 9 năm 2017
 
  Thông tin chính
 Trả lời kiến nghị cử tri
*
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHÓA IX
Đơn vị thành phố Thủ Dầu Một
Đơn vị thị xã Thuận An
Đơn vị thị xã Dĩ An (Tài liệu tham khảo)
Đơn vị thị xã Bến Cát
Đơn vị thị xã Tân Uyên
Đơn vị huyện Dầu Tiếng
Đơn vị huyện Phú Giáo
Đơn vị huyện Bàu Bàng
Đơn vị huyện Bắc Tân Uyên
   
* TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA IX
Đơn vị thành phố Thủ Dầu Một
Đơn vị thị xã Thuận An
Đơn vị thị xã Dĩ An
Đơn vị thị xã Bến Cát
Đơn vị thị xã Tân Uyên
Đơn vị huyện Dầu Tiếng
Đơn vị huyện Phú Giáo
Đơn vị huyện Bàu Bàng
Đơn vị huyện Bắc Tân Uyên
 
 
*
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA IX
Đơn vị thành phố Thủ Dầu Một
Đơn vị thị xã Thuận An
Đơn vị thị xã Dĩ An
Đơn vị thị xã Bến Cát
Đơn vị thị xã Tân Uyên
Đơn vị huyện Dầu Tiếng
Đơn vị huyện Phú Giáo
Đơn vị huyện Bàu Bàng
   
 * TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA IX
Đơn vị thành phố Thủ Dầu Một
Đơn vị thị xã Thuận An
Đơn vị thị xã Dĩ An
Đơn vị thị xã Bến Cát
Đơn vị thị xã Tân Uyên
Đơn vị huyện Dầu Tiếng
Đơn vị huyện Phú Giáo
Đơn vị huyện Bàu Bàng
Đơn vị huyện Bắc Tân Uyên
   
* TRẢ LỜI BỔ SUNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI PHỤC VỤ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA IX
Đơn vị thị xã Thuận An
Đơn vị thị xã Bến Cát
Đơn vị huyện Bắc Tân Uyên
Đơn vị huyện Bàu Bàng
Đơn vị huyện Dầu Tiếng

 

Trang tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
Bản quyền thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương được phát triển trên nền DNN 3.3.7
Chịu trách nhiệm: Bùi Văn Ra - Chánh Văn Phòng
Tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3848936 – Fax: (0274) 3858231
Email: vphdnd@binhduong.gov.vn